Wij gebruiken cookies om een zo goed mogelijke ervaring op onze website te garanderen (Lees meer).
Door te aanvaarden, aanvaard je het gebruik van deze cookies.

Instellingen

Cookies die nodig zijn voor de werking van de site (verplicht)

Inhoudstafel


Voorwoord


Waarom dit initiatief?

Een universiteit of hogeschool is een plek waar kennis wordt doorgegeven. En die kennisoverdracht is ook nodig als het gaat over grensoverschrijdend gedrag.

Met deze Syllabuse wil de onafhankelijke Genderkamer de initiatieven van de Vlaamse universiteiten en hogescholen in het kader van grensoverschrijdend gedrag kracht bijzetten. Ze wil meewerken aan het maken van de omslag van een zwijg- naar een praatcultuur. 

Grensoverschrijdend gedrag is lang niet altijd seksueel. Het komt voor in alle gradaties, en vaak in de grijze zone (lawful but awful). Dingen die misschien onschuldig zijn als ze eenmaal gebeuren, worden soms problematisch door de herhaling: een ongewenste opmerking, of een aanraking, met als gevolg dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Ongelijke machtsverhoudingen en hiërarchische relaties, - die uiteraard ook in de onderwijs- en onderzoekswereld leven - zijn een complicerende factor, en bemoeilijken vaak het praten.

Deze Syllabuse wil het gesprek openen, bewustzijn aanwakkeren en kennis verspreiden over 

  • de vele verschillende vormen die (seksuele) intimidatie kan aannemen,
  • de verschillende manieren waarop men betrokken kan zijn bij situaties van grensoverschrijdend gedrag (als veroorzaker, getroffene en/of omstaander) en 
  • het brede aanbod aan meldkanalen bij de Vlaamse universiteiten en hogescholen 
  • en ten slotte over de werking van de Genderkamer. Want ondanks de ondersteuningsmogelijkheden in de Vlaamse universiteiten en hogescholen loopt het soms vast. Dan kan de Genderkamer een rol spelen, en verzoekers bijstaan en klachten behandelen.

Intussen is het hoger onderwijs hard aan de slag om de eigen aanpak, meldings- en opvolgingsprocedures binnen de instelling bij te sturen en evalueren. De Genderkamer is daar ook intensief bij betrokken.

Wat is de Genderkamer?

De Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst bindt sinds 2015 de strijd aan met alle vormen van discriminatie, intimidatie en seksuele intimidatie.

De Genderkamer is een onafhankelijk orgaan dat in maart 2023 mee zal opgaan in het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut. Dit nieuwe instituut zal rond het thema van grensoverschrijdend gedrag blijven werken, over alle Vlaamse beleidsdomeinen heen.

Deel je eigen verhaal